ТАРИФИ
на платні послуги з медичного обслуговування,
які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих
медичних навчальних закладах Полтавської області