Перелік послуг постійно оновлюється та розширюється. Про додаткові послуги Ви можете дізнатись у наших лікарів-кардіологів безпосередньо при відвідуванні закладу.

Послуги, які надаються в КП «Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради»

Консультативний прийом лікарів:

 • кардіолог
 • невропатолог
 • ендокринолог
 • офтальмолог
 • функціональної діагностики
 • ультразвукової діагностики

Лабораторна діагностика:

 • загально-клінічні дослідження
 • біохімічне дослідження крові з визначенням електролітного складу та ліпідного профілю
 • визначення маркерів ураження міокарду
 • коагулограма з визначенням МНО та АЧТЧ
 • визначення групи крові та резус-фактора

Робота спеціалізованої кардіологічної лікарсько-консультативної комісії

 

Інструментальні обстеження:

 • рентгенологічні дослідження
 • комп’ютерна томографія, зокрема з внутрішньовенним підсиленням (контрастуванням)
 • ультразвукові дослідження серця, зокрема черезстравохідне, органів плевральної порожнини, черевної порожнини, щитоподібної залози, судин та ін.
 • електрокардіографія, зокрема, з функціональними пробами
 • добове Холтерівське моніторування
 • добове моніторування артеріального тиску
 • електроенцефалографія
 • диференційна діагностика болю в грудній клітині, включаючи проведення неінвазивних функціональних проб (велоергометрія, тредміл) та візуалізації анатомії коронарних судин (КТ-ангіографія), визначення функціонального класу стенокардії
 • фіброезофагогастродуоденоскопія з ендоскопічними маніпуляціями
 • ударно-хвильова терапія ішемічної хвороби серця
 • розробка індивідуальних програм психологічної та фізичної реабілітації хворих на інфаркт міокарда та після відкритих кардіохірургічних втручань;
 • підготовка та проведення кардіоверсії при порушеннях серцевого ритму

Лікування в спеціалізованих стаціонарних відділеннях

 

Хірургічні втручання:

 • проведення діагностичної коронаро-аортографії, ангіографії ниркових артерій, стентування
 • проведення радіочастотної абляції
 • імплантація кардіопристроїв, контроль та корекція роботи вже імплантованих кардіопристроїв
 • проведення черезстравохідного та інвазивного електрофізіологічного дослідження з метою уточнення виду аритмії та подальшої тактики лікування хворого
 • аортокоронарне та мамарнокоронарне шунтування
 • протезування мітрального, аортального та аортально-трикуспідальногно клапанів
 • ушивання вушка передсердя
 • реторакотомія
 • усунення дефекту міжпередсердної перетинки
 • пластика мітрального клапану