Послуги клініко-діагностичної лабораторії

Біохімічні дослідження
Комплекс печінкових проб:
Визначення білірубіну в сироватці крові на біохімічному аналізаторі
Визначення АсАТ (аспартатамінотрансферази) / АлАТ (аланінамінотрансферази) у сироватці крові
Визначення загального білка у сироватці крові
Визначення ГГТ (гама-глутамілтрансферази) у сироватці крові
Визначення лактатдегідрогенази у сироватці крові на біохімічному аналізаторі
Комплекс ниркових проб:
Визначення сечовини у сироватці крові
Визначення креатиніну в крові (кількісне)
Визначення загального білка в сироватці крові
Комплекс електролітів:
Визначення натрію у сироватці крові
Визначення калію у сироватці крові
Визначення магнію у сироватці крові
Визначення хлору в сироватці крові
Визначення кальціюу сироватці крові
Визначення фосфору у сироватці крові
Ліпідограма
Розгорнутий біохімічний аналіз крові (печінкові проби,ниркові проби, ревмопроби, електроліти та мікроелементи,ліпідограма)
Загальний аналіз сечі
Визначення мікроальбуміну в сечі
Дослідження сечі за методом Нечипоренко
Розгорнутий загальний аналіз крові (виключно 25 показників, на аналізаторі)
Коагулограма (додатково МНО)
Визначення глюкози в крові
Визначення групи крові
Визначення резус-фактора
Швидкий тест крові для визначення маркеру інфаркту міокарда (якісне визначення тропоніну, тест-полоски)
Визначення тропоніну в крові (кількісний тест)

Послуги ендоскопічного кабінету

Гастродуоденоскопія діагностична з ендоскопічними маніпуляціями
Езофагогастродуаденоскопія діагностична з ендоскопічними маніпуляціями
Аналіз дуоденального вмісту

Послуги функціональної та ультразвукової діагностики

Функціональна діагностика
ЕКГ (електрокардіологічне) дослідження у 12-ти відведеннях
ЕКГ-досліждення під час медикаментозних навантажень (з функціональними пробами)
Ритмографія без навантажувальних проб
ЕКГ (електрокардіограма) з додатковими відведеннями
Проба з дозованим фізичним навантаженням на велоергометрі (велоегометрія)
Холтерівськемоніторування ЕКГ (електрокардіограми)
Холтерівськемоніторування ЕКГ(електрокардіограми) та AT (артеріального тиску)
Моніторинг артеріального тиску добовий
Реоенцефалографія в стані спокою
Реоенцефалографія з комп’ютерним аналізом в стані спокою
Електроенцефалографія або картування з комп’ютерним аналізом
Консультація лікаря-функціоналіста (розшифровка електрокардіограми)
Консультація лікаря-функціоналіста
Ультразвукові дослідження
Індикація периферійного кровотоку ультразвуком (Допплер)
Ехокардіографія з допплерівським аналізом
Реовазографія 1 -го сегменту на двох кінцівках у спокої
Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарноїсистеми комплексно: печінка+жовчнийміхур+жовчніпротоки+підшлунковазалоза+селезінка
Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів сечостатевої системи комплексно(для чоловіків): нирки+наднирковізалози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза
Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів сечостатевої системи комплексно( для жінок): нирки+наднирковізалози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі.
Ультразвукове дослідження щитовидної залози
Ультразвукові дослідження судин шиї:
Ультразвукові дослідження органів грудної клітини (плевральна порожнина)
Ультразвукові дослідження вен (нижніх кінцівок), одна нога
Транскраніальнадоплерографіяекстракраніальних судин головного мозку

Рентгено-діагностичні послуги

Рентгенографія (з цифровою обробкою знімків)
Рентгенографія черепа в одній проекції:
Рентгенографія черепа в двох проекціях:
Рентгенографія колоносових пазух:
Рентгенографія шийного відділу хребта в одній проекції:
Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проєкцях:
Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональними пробами (функціональне дослідження хребта – 3 знімки):
Рентгенографія грудного відділу хребта в одній проекції:
Рентгенографія грудного відділу хребта в двох проекціях:
Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта в одній проекції:
Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта в двох проекціях:
Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта з функціональними пробами (функціональне дослідження хребта – 3 знімки):
Рентгенографія органів грудної клітини (оглядова) в одній проекції:
Рентгенографія органів грудної клітини (оглядова) в двох проекціях:
Рентгеноскопія органів грудної клітини
Рентгеноскопія черевної порожнини (оглядова)
Рентгенографія черевної порожнини (оглядова):
Рентгенографія куприка в одній проекції:
Рентгенографія куприка в двох проекціях:
Рентгенографія кісток тазу (кульшові суглоби):
Рентгеноскопія та рентгенографія шлунку з подвійним контрастуванням (первинне подвійне контрастування шлунку):
Рентгеноскопія та рентгенографія шлунку за традиційною методикою:
Рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу з барієм
Рентгенографія надколінника в одній проекції:
Рентгенографія колінного суглобу в одній проекції:
Рентгенографія колінного суглобу в двох проекціях:
Рентгенографія стегнової кістки в одній проекції:
Рентгенографія стегнової кістки в двох проекціях:
Рентгенографія гомілки в одній проекції:
Рентгенографія гомілки в двох проекціях:
Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу в одній проекції:
Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу в двох проекціях:
Рентгенографія стопи в одній проекції:
Рентгенографія стопи в двох проекціях:
Рентгенографія п’яткової кістки в одній проекції:
Рентгенографія п’яткової кістки в двох проекціях
Рентгенографія пальців стопи в одній проекції:
Рентгенографія пальців стопи в двох проекціях:
Рентгенографія кісток верхніх і нижніх кінцівок з металоконструкцією або гіпсом в двох проекціях:
Рентгенографія ключиці:
Рентгенографія плечового суглобу в одній проекції:
Рентгенографія плечового суглобу в двох проекціях:
Рентгенографія ліктьового суглобу в одній проекції:
Рентгенографія ліктьового суглобу в двох проекціях:
Рентгенографія передпліччя в одній проекції:
Рентгенографія передпліччя в двох проекціях:
Рентгенографія променевозап’ясткового суглобу в двох проекціях:
Рентгенографія кисті в одній проекції:
Рентгенографія кисті в двох проекціях:
Рентгенографія одного пальця руки в двох проекціях:
Урографія оглядова:
Рентгенівська комп’ютерна томографія без внутрішньовенного підсилення
Рентгенівська комп’ютерна томографія головного мозку
Рентгенівська комп’ютерна томографія колоносових пазух
Рентгенівська комп’ютерна томографія шиї
Рентгенівська комп’ютерна томографія органів грудної порожнини
Рентгенівська комп’ютерна томографія органів черевної порожнини
Рентгенівська комп’ютерна томографія органів зачеревного простору та малого тазу
Рентгенівська комп’ютерна томографія кінцівок та суглобів
Рентгенівська комп’ютерна томографія хребта
Рентгенівська комп’ютерна томографія ЗЩД (зубо-щелепної ділянки)
Рентгенівська комп’ютерна томографія з внутрішньовенним підсиленням
Рентгенівська комп’ютерна томографія головного мозку з внутрішньовенним підсиленням
Рентгенівська комп’ютерна томографія колоносових пазух з внутрішньовенним підсиленням
Рентгенівська комп’ютерна томографія шиї з внутрішньовенним підсиленням
Рентгенівська комп’ютерна томографія органів грудної порожнини з внутрішньовенним підсиленням
Рентгенівська комп’ютерна томографія органів грудної, черевної порожнини та малого тазу з потрійним (внутрішньовенним, perosetperrectum) контрастним підсиленням
Рентгенівська комп’ютерна томографія органів черевної порожнини з внутрішньовенним підсиленням
Рентгенівська комп’ютерна томографія кінцівок з внутрішньовенним підсиленням
Рентгенівська комп’ютерна томографічна ангіографія шийних артерій з внутрішньовенним підсиленням
Рентгенівська комп’ютерна томографічна ангіографія інтракраніальних артерій з внутрішньовенним підсиленням
Рентгенівська комп’ютерна томографічна венографія шиї з внутрішньовенним підсиленням
Рентгенівська комп’ютерна томографічна ангіопульмонографія з внутрішньовенним підсиленням
Рентгенівська комп’ютерна томографічна аортографія з внутрішньовенним підсиленням
Рентгенівська комп’ютерна томографічна ангіографія артерій верхніх кінцівок з внутрішньовенним підсиленням
Рентгенівська комп’ютерна томографічна ангіографія артерій тазу та нижніх кінцівок з внутрішньовенним підсиленням
Рентгенівська комп’ютерна томографія скронево- нижньощелепних суглобів
Рентгенівська комп’ютерна томографічна ентероколонографія з внутрішньовенним підсиленням

Консультації спеціалістів

Консультація лікаря-терапевта

Консультація лікаря-фізіотерапевта
Консультація лікаря-невропатолога
Консультація лікаря-кардіолога
Консультація лікаря-ендокринолога
Консультація лікаря-офтальмолога
Консультація лікаря-функціоналіста
Консультація лікаря-функціоналіста (розшифровка електрокардіограми)
Консультація пред’явлених рентгенограм з оформленням протоколу
Консультація практичного психолога:
психологічне обстеження
патопсихологічне обстеження
Консультація лікаря з лікувальної фізкультури
Консультація лікаря-офтальмолога
Корекція зору задопомогою складних окулярів
Корекція зору задопомогою простих окулярів
Перевірка гостроти зору і виміру поля зору (периметрія)
Офтальмоскопія (огляд очного дна)
Тонометрія ока
Скіаскопія (визначення рефракції ока)