Серцево-судинні захворювання та їх вплив на життя людини

На сучасному етапі розвитку суспільства все гостріше постає проблема збереження і зміцнення здоров’я людей, дотримання здорового способу життя. Серцево-судинні захворювання – клас захворювань, які пов’язані з патологією серця або кровоносних та є основною причиною смертності й одним з основних факторів інвалідності в усьому світі. Серед хвороб серцево-судинної системи найчастіше реєструються випадки гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби…